Política de privacitat

Institut Dental i d’Ortodòncia Drs. Moyano – (d’ara endavant, “l’Institut Dental Drs. Moyano”) estem conscienciats en la privacitat de les dades els nostres clients. En compliment amb la normativa de protecció de dades 2016/679 Reglament de Protecció de Dades General (RGPD), juntament amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades i Garanties i drets Digitals (LOPDGDD) en aquest apartat, denominat política de privacitat, volem ser transparents amb vostè i explicar-li de forma clara i concisa aquells aspectes rellevants en matèria de protecció de dades.

La utilització d’aquesta web, els seus formularis, així com de les seves xarxes socials requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Qui és el Responsable del tractament de les dades?

El responsable del tractament de les seves dades és: Institut Dental i d’Ortodòncia Drs. Moyano – Javier Moyano Lleixà (d’ara endavant, “l’Institut Dental Drs. Moyano”)

Adreça: C/ Cartagena, 300, baixos, 08025 Barcelona

E-mail: rgpd@drsmoyano.com


A qui haig de dirigir-me si vull exercir els meus drets en matèria de protecció de dades?

En el cas que vulgui exercir els seus drets en matèria de protecció de dades “l’Institut Dental Drs. Moyano” pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per correu postal C/ Cartagena, 300, baixos, 08025 Barcelona o bé, via e-mail rgpd@drsmoyano.com enunciant en l’assumpte (protecció de dades), estarem encantats d’ajudar-li.

Així mateix, l’informem que en el cas que cregui que no s’ha procedit correctament davant la seva sol·licitud, pot interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a més informació www.aepd.es.

Quines són les finalitats del tractament de les dades?

Les seves dades es tracten amb l’objectiu de gestionar la seva sol·licitud, dur a terme amb la prestació de servei contractada, així com si fos el cas enviar-li per mitjans electrònics informació comercial relacionada amb la nostra prestació de serveis.

En cas d’emplenar els formularis dins la nostra web serà necessari facilitar determinades dades personals necessàries per a gestionar la seva sol·licitud.

Quina és la base legitimadora per a l’ús de les seves dades?

Les seves dades es tracten en base del seu consentiment, compliment d’obligacions legals, així com per a l’execució d’un contracte o precontracte.

Qui són els destinataris de la seva informació?

Les seves dades seran tractades per “l’Institut Dental Drs. Moyano”. “L’Institut Dental Drs. Moyano” podrà cedir les seves dades, mínimes i necessàries, a proveïdors imprescindibles amb la finalitat de procedir correctament amb la nostra prestació (ex. centre radiològic o protèsic extern).

Existeixen transferències internacionals de les seves dades?

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació i/o sobre la base de l’existència de garanties adequades.

En el cas d’utilitzar l’aplicació de missatgeria “whatsapp” per a sol·licitar informació, li recomanem llegeixi amb atenció la seva política de privacitat (https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/ ).

Des de “l’Institut Dental Drs. Moyano” l’informem que utilitzem l’aplicació “Mensario”, situada a Espanya, per a enviar-li SMS recordatori. Pot llegir la seva política de privacitat en https://mensario.com/

Xarxes Socials

Des de “l’Institut Dental Drs. Moyano” l’informem que disposem de les següents xarxes socials amb la finalitat de publicitar els nostres serveis. Pot llegir la seva política de privacitat a través del seu enllaç.

Quin és el termini de conservació de les dades?

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Com puc exercir els meus drets en matèria de protecció de dades?

Pot exercir els seus drets de: accés, rectificació i supressió de les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; així com retirar el consentiment prestat, en el seu cas.

Per a això ha d’enviar la seva sol·licitud per escrit a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades” o bé per correu electrònic (rgpd@drsmoyano.com ).

Per a facilitar la identificació recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud copia del seu DNI o passaport.

L’informem que també pot realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; “l’Institut Dental Drs. Moyano” presumirà que les dades han estat facilitats pel titular d’aquests. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats o relatius a una altra persona.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

“L’Institut Dental Drs. Moyano” ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat en Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

“L’Institut Dental Drs. Moyano” prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

En cap cas el menor podrà facilitar a “L’Institut Dental Drs. Moyano” dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques d’aquest, com les dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars de tals dades.

Analítiques Web

Aquesta web empra diverses analítiques per a conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús de la web de l’empresa.