Avis legal

Fa més de trenta-cinc anys, el Dr. Francisco Moyano es va posar al capdavant de la creació d’un centre odontològic. Aquest centre estava basat en els pilars de qualitat, confiança i proximitat. Amb l’experiència aconseguida i la incorporació del Dr. Javier Moyano, ampliem els nostres serveis i ens renovem per a millorar, passant a ser l’Institut Dental i d’Ortodòncia Drs. Moyano.

La finalitat de la present web és acostar-los els nostres serveis i posar-nos a la seva disposició per a tot allò que puguem realitzar per a la millorar del seu somriure.

www.drsmoyano.com  és un domini sota la titularitat de l’Institut Dental i d’Ortodòncia Drs. Moyano.

Informació general i Dades de contacte.

  • Raó social: Institut Dental i d’Ortodòncia Drs. Moyano – Javier Moyano Lleixà
  • Nom comercial: Institut Dental i d’Ortodòncia Drs. Moyano (d’ara endavant, “l’Institut Dental Drs. Moyano”)
  • CIF: 38125194A
  • Domicili: C/ Cartagena, 300, baixos, 08025 Barcelona

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

  • Per telèfon, en el número: 93 456 88 77
  • Per correu electrònic, escrivint a info@drsmoyano.com
  • Per escrit, dirigint-se a “l’Institut Dental Drs. Moyano” , C/ Cartagena, 300, baixos, 08025 Barcelona

Condicions d’ús de la web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de “l’Institut Dental Drs. Moyano” i altres usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

“L’Institut Dental Drs. Moyano” es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés a la web, així com els continguts en ella inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. “L’Institut Dental Drs. Moyano” rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per aquest  o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ell, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari exonera a “l’Institut Dental Drs. Moyano” de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzat per a la navegació.

En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, “l’Institut Dental Drs. Moyano” declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a “l’Institut Dental Drs. Moyano”. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.drsmoyano.com  és un domini de “l’Institut Dental Drs. Moyano”. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de “l’Institut Dental Drs. Moyano” de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de “l’Institut Dental Drs. Moyano”.

Política per enllaçar aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

Així mateix, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de “l’Institut Dental Drs. Moyano” abastant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de “l’Institut Dental Drs. Moyano”, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de “l’Institut Dental Drs. Moyano”, incloure-la com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a “l’Institut Dental Drs. Moyano”

Sota cap circumstància, “l’Institut Dental Drs. Moyano” serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.

Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari sota la responsabilitat de “l’Institut Dental Drs. Moyano”, per a finalitats que inclouen la provisió de la web, la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica, en determinats casos.

Llegeixi detingudament la política de privacitat per a informació addicional i detallada, incloent com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i altres drets de protecció de dades.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i necessàries. El mer ús d’aquesta web amb les cookies activades en el navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per a conèixer els tipus de cookies emprats.

Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal, així com les relacions entre “l’Institut Dental Drs. Moyano” i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

© 2022  “L’Institut Dental Drs. Moyano”